Conference services

Stolichniy

Information

Donetsk, 102 Bogdan Khmelnitsky Avenue
sales@stolichniy.com.ua
+38 062 334 98 00

CITYHOTEL

Information

Kiev, 56A B. Khmelnytskogo Str.
sale@cityhotel.ua
+38 044 393 59 12

Radisson Blu Hotel, Kiev

Information

Kiev, 22, Yaroslaviv Val Str.
conference.kiev@radissonblu.com
+38 044 492 22 32

Alfavito Hotel

Information

Kiev, 35-D Predslavynska Str.
conference@alfavito.com.ua
+38 044 220 45 73

President Hotel

Information

Kiev, 12 Hospitalna Str.
info@presidenthotel.com.ua
+38 044 256 32 56

Filter by
City

Seating type

Seats number
From

Travel tips

Customs and immigration

Customs and immigration